“กว่าจะเป็นปลาสลิดที่ครบวงจร” ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิด สินค้าขึ้นชื่อของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ใน 5 งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ Virtual Conference Transforming University for the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้โดย บพท. ที่ รร.มิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  งานนี้ทีมวิจัยของเรานำโดยท่าน รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รองอธิการบดี เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นอีกหนึ่งผลงานชั้นเยี่ยมที่ดำเนินรอยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม" Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>