“กว่าจะเป็นปลาสลิดที่ครบวงจร” ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิด สินค้าขึ้นชื่อของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ใน 5 งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ Virtual Conference Transforming University for the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้โดย บพท. ที่ รร.มิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  งานนี้ทีมวิจัยของเรานำโดยท่าน รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รองอธิการบดี เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นอีกหนึ่งผลงานชั้นเยี่ยมที่ดำเนินรอยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม"