รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชนานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รองอธิการบดี  และผู้บริหารจาก 14 รร. เครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ รร.เซนต์โยเซฟ  ระยอง  รร.เจี้ยนหัว  รร.บางแก้วประชาสรรค์  รร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา  รร.เทพศิรินทร์  สมุทรปราการ  รร.ทรงวิทยาเทพารักษ์  รร.พูลเจริญวิทยาคม  รร.สว่างบริบูรณ์วิทยา  รร.สารสาส์นวิเทศคลองหลวง รร.สารสาส์นวิเทศรังสิต  รร.วชิรธรรมสาธิต  รร.พนัสพิทยาคาร  รร.นวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  2  และรร.ศรีราชา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาเป็น ม.พี่-รร.น้อง  เมื่อวันจันทร์ที่  26  ตุลาคม  2563 ณ ห้องสื่อประสม  ชั้น  2  อาคารบรรณสาร  มฉก.  โดยมีแนวทางความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลความสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  และเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน  อาทิเช่น  การจัดค่ายเพื่อการเรียนรู้  การจัดติวข้อสอบ O-Net การเป็นอาจารย์  ที่ปรึกษากลุ่ม รร. IS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  โครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-Degree) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถนำรายวิชามาเทียบโอนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขที่กำหนด  สนับสนุนแนะแนวการศึกษา  การรับสมัครนักศึกษาใหม่  โควตา  ทุน  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ  ฝึกอบรม  และขอติดตั้งป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ด้านหน้าของ รร. โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเข้าร่วมเป็น รร.เครือช่าย ม.พี่-รร.น้อง  ติดต่อได้ที่  แผนกรับนักศึกษา  มฉก. หมายเลขโทรศัพท์  02-312-6300-79 ต่อ 1139  หรือสายด่วนรับสมัคร 085-489-3710-13  หรือไลน์ @huachiew  Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>