มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดตั้ง ศูนย์สุขภาพศรีวารีชีวารักษ์ เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  โดยระดมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายสาขาวิชาทั้งพยาบาล  แพทย์แผนจีน  และกายภาพบำบัด ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความสุขทั้งกายและใจภายใต้คำขวัญ “ดูแลห่วงใย เสริมศักยภาพผู้สูงวัย  ด้วยใจและความเชี่ยวชาญ” พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  29  ตุลาคม  2563  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ  ที่ปรึกษาอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 8  มฉก. 2  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของศูนย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-713-8159, 02-312-6300 ต่อ 2781, 085-489-3714 หรืออีเมล chivarakhcu@live.hcu.ac.thTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>