สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน จับมือเหนี่ยวแน่นเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเปิดสอนหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน หรือ วมทจ. สำหรับผู้บริหารรุ่นกลาง รุ่นที่ 2 ซึ่งจะเป็นขุมกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต พิธีเปิดการศึกษาจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องชั้น 11 โรงแรมสยาม  แอท  สยาม  ดีไซน์  กรุงเทพฯ  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก  คุณหยาง  ซิน  อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการศึกษาและบรรยายพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์     ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษา  สื่อมวลชน  แขกผู้มีเกียรติ  และคุณอรัญ  เอี่ยมสุรีย์  ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  กล่าวรายงานการจัดหลักสูตรฯ  

      วมทจ. รุ่นที่  2  ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงไม่แพ้รุ่นแรกเมื่อปี 2562  โดยมีผู้เข้าศึกษา  จำนวนทั้งสิ้น  78  คน  ซึ่งมาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  อาทิ  คุณกรภพ  รุ่งเจริญวิวัฒนา  อัยการจังหวัดผู้ช่วยสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี คุณพรสัณห์ เชื้อพานิช ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  จำกัด  คุณวรุต  กาญจนพัฒนา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ที  ฟอร์ ทรานสปอร์ต  จำกัด  และคุณนุชญาน์  ทิมรัตน์  ทนายความหุ้นส่วน  บริษัท  เบเคอร์  แอนด์  แม็คเค็นซี่  จำกัด  โดยกำหนดเปิดการศึกษาทุกบ่ายวันเสาร์  เวลา 13.00 - 18.00 น.  ระหว่างวันที่  12  ธันวาคม  2563  ถึง  27  มีนาคม  2564  

     สิ่งสำคัญที่ทำให้หลักสูตร วมทจ. มีความโดดเด่นดึงดูดใจผู้บริหารรุ่นใหม่ คือ เนื้อหาของหลักสูตรที่เข้มข้นเน้น “สร้างเครือข่ายแห่งโอกาส  สร้างความรู้จีนที่ลึกซื้ง” และการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ คุณหยาง ซิน  อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร.อาร์ม  ตั้งนิรันดร  ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคุณ ณ กาฬ  เลาหะวิไลย  อดีตบรรณาธิการบริหารอาวุโส  บริษัท  บางกอกโพสต์  จำกัด (มหาชน)  เป็นต้น  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-312-6300-79 ต่อ 1546, 02-312-6387, 090-220-9838  หรือ  Line ID : tclhcu 
 


Total 732 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>