ชาวหัวเฉียวภูมิใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และมิมีวันลืมเลือนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2537  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้  24  มีนาคมของทุกปีเป็นวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยในปี  2564  มหาวิทยาลัยครบรอบ  29  ปี  ได้มีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ  10  ปี  พิธีแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ  พิธีสงฆ์  และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.45 - 11.20  น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธี  ทั้งนี้ได้ประมวลภาพบรรยากาศของงานมาฝากกันTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>