ชาวหัวเฉียวภูมิใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และมิมีวันลืมเลือนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2537  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้  24  มีนาคมของทุกปีเป็นวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยในปี  2564  มหาวิทยาลัยครบรอบ  29  ปี  ได้มีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ  10  ปี  พิธีแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ  พิธีสงฆ์  และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.45 - 11.20  น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธี  ทั้งนี้ได้ประมวลภาพบรรยากาศของงานมาฝากกัน