รายการฮ็อตไลน์ไทย ททบ. 5 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.35-15.00 น. ช่วง "ทำดีมีคนรู้" สกู๊ปพิเศษ คณะนักศึกษาหลักสูตรสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - วทจ.1 และวทจ.3 จัดกิจกรรมส่งมอบเงินบริจาคช่วยสร้างและซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้าง รพ.สนาม ให้ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์  นำโดยคุณบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์  ประธาน CSR นศ.วทจ.3 โดยมี ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร  ผอ.หลักสูตร วทจ.และนักศึกษา ร่วมกันมอบทุนบริจาคเงิน จำนวน 724,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โดย นพ.เกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา ผอ.รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>