ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มฉก. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค จากศูนย์การค้ามาร์เก็ต​วิลเลจ​สุวรรณภูมิโดย คุณปรีดา  เทิดทินวิทิต ผู้จัดการศูนย์การค้า พร้อมทีมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ อาคารโภชนาการ 2Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>