ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มฉก. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค จากศูนย์การค้ามาร์เก็ต​วิลเลจ​สุวรรณภูมิโดย คุณปรีดา  เทิดทินวิทิต ผู้จัดการศูนย์การค้า พร้อมทีมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ อาคารโภชนาการ 2