ประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์  3  ภาษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยศูนย์วัฒนธรรม  จัดประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์ 3  ภาษา  ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  ประจำปีการศึกษา  2563  หัวข้อ “HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่” กล้าคิด  กล้าทำ  สร้างสรรค์สิ่งใหม่  เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีต่อตัวเอง  สังคมและคนรอบข้าง สู่สากล  เป็นพลเมืองในสังคมโลกได้อย่างมั่นใจ” โดยได้มีประกาศผลการประกวด  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม 2564  สามารถดูย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ