การสัมมนา Way Forward 2021  ครั้งที่  6  เรียนต่อจีนด้านแพทย์แผนจีน  ครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง  (สอท. ปักกิ่ง) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้แพร่ภาพสด  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม 2564  ผ่านทางเฟซบุ๊กมิตรไมตรีไทยจีน  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สอท. ปักกิ่ง  และเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เฉลิมพระเกียรติ  โดย  อาจารย์อรภา  ศิลมัฐ  รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อสร้างกิจกรรมให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่เป็นนักเรียนไทยทั้งที่กำลังเรียนอยู่หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของจีน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีโอกาสสานสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ผ่านการทำงานร่วมกัน  เป็นการนำองค์ความรู้ของทุกคนมา  บูรณาการร่วมกันและขยายออกไปในวงกว้างเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับอีกหลาย ๆ คนรวมถึงประเทศชาติ...Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>