มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยการสนับสนุนของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โรงพยาบาลบางพลี  โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยและติดตามอาการของผู้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ที่อาคารโภชนาการ 2 และเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอีกด้วย