นักศึกษาฝึกงานจาก  13  คณะวิชา  และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าฉีดวัคซีนโควิด - 19  เข็มแรก  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2564  ณ อาคารโภชนาการ  2 ศูนย์ฉีดวัคซีน มฉก. ตามลำดับขั้นตอนจุดบริการ  จำนวน  5  จุด  โดยแต่ละจุดบุคลากรอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นผู้ให้บริการ  ประกอบด้วย    
จุด  0  ก่อนลงทะเบียน  
จุด  1  วัดความดัน/ชีพจร  
จุด  2  ลงทะเบียน  
จุด  3  รับวัคซีน  
จุด  4  สังเกตอาการ  
จุด  5  ลงทะเบียนหมอพร้อม  
พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เปิดให้รับชมที่ศูนย์ฉีดวัคซีน  และประชาสัมพันธ์ภายนอกซึ่งสามารถรับชมได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=m_MQTX2iNkI   Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>