เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2021 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกันจัด "โครงการอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีนครั้งที่ 6 - ศาสตร์ของการฝังเข็ม" โดยได้เชิญศาสตราจารย์เฉิน เจ๋อหลิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินเป็นวิทยากร  ในครั้งนี้ ศาสตราจารย์จ้งเฉียงเหวย   ผู้อำนวยการสถาบันของจื่อการแผทย์แผนจีน ฝ่ายจีน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันของจื่อการแผทย์แผนจีน ฝ่ายไทย  อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนจีนมาเข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวปราศรัยTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>