เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน ณ เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดย ดร.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี มฉก. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยได้ลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement, MOA) ด้านหลักสูตรภาษาไทยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Guiyang Preschool Education College สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมร่วมเปิด ป้ายศูนย์ฝึกปฏิบัติภาษาไทยสำหรับครูและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา 
     MOA Signing with Guiyang Preschool Education College on the auspicious occasion of the China – Asean Education Cooperation Week held in Guiyang, Guizhou, China on Saturday, 25 September 2021.
 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>