พิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปี 2565 และการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  วันที่  30 มีนาคม  2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม​ Zoom​ และออนไซด์​ ณ​ ห้องสื่อประสม​ อาคารบรรณสาร​ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ​ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา​ ยอดนิล คณบดีคณะบริหารธุรกิจกล่าว​ สรุปโครงการ​ และ​ ดร.มรกต​ กำแพงเพชร​ หัวหน้าสาขาวิทยาการจัดการ​ คณะบริหารธุรกิจเป็นผู้ดำเนินรายการ
โดยคณะผู้บริหารจากธนาคารออมสินเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ​ ดังนี้
1.คุณชลียา สระบัว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน
2.คุณอรธิมา โอวาทธรรมะ​ พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก 7
3.คุณปัณณภัสร์ จิระธวัลวัชร์ พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก 5
    4. คุณจตุโชค​ รื่นทิม​ พนักงานสนับสนุนธุรกิจ7​ หน่วยสถาบันการเงินชุมชน​ ภาค5 
    5.อาจารย์ญาณวิธ​ นราแย้ม​ กรรมการผู้จัดการ THE 1 CAMP Marketing  
    6.คุณอัจฉรา  ชมภูทัน​ ประธานผู้ก่อตั้ง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวหริภุญไชย 
 และในปี 2565 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม  จำนวน 5 ทีม   ประกอบด้วย
    1.กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านทุ่งสีหลง
    2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผสมทรัพย์เซรามิค
    3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดกำแพงแสน
    4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่​(เป็นมิตร​ Happy​ Farm)​ 
    5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักสมุนไพร​โคกพระเจดีย์Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>