เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดบ้านออนไซต์  ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 จัดกิจกรรม Open House 2022 “HCU สะ...ต๊าช อนาคตดีเริ่มที่  ม.หัวเฉียวฯ”ครั้งที่ 2 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคารบรรณสาร และอาคารเรียน ภายในงานมีกิจกรรม  โชว์ความต๊าช...ของ 13 คณะวิชาทั้งบนเวทีกลางและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากน้อง ๆ หลากหลายโรงเรียน ขอประมวลภาพบรรยากาศงานมาให้ได้ชมกันTotal 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>