รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี คณาจารย์วิทยาลัยจีนศึกษา รับมอบพจนานุกรมภาษาจีนแต้จิ๋ว จำนวน 100 เล่ม จาก สมาคมจีนเตี้ยอันแห่งประเทศไทย นำโดย คุณชัยวุฒิ เล็กศรีสกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะผู้แทนสมาคมฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยพจนานุกรมภาษาจีนแต้จิ๋วทั้ง 100 เล่มนี้ สมาคมฯ มอบให้กับศูนย์แต้จิ๋ววิทยา มฉก. เพื่อนำไปประกอบเป็นเอกสารการสอนสำหรับหลักสูตรภาษาจีนแต้จิ๋วที่สถาบันภาษา มฉก. กำลังจะดำเนินการจัดการเรียนกรสอน ขอขอบพระคุณสมาคมจีนเตี้ยอันแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงค่ะ สนใจเรียนภาษาจีนแต้จิ๋วติดต่อสอบถามที่ สถาบันภาษา มฉก. หมายเลขโทรศัพท์ 02-713-8100 ต่อ 1512Total 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>