เมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาไทย วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผศ. ดร. นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายไทยของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน Li Ruiyan เข้าเยี่ยมชมหน่วยการเรียนการสอนภาษาจีนที่โรงเรียนทรงวิทยา ณ จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นางทรรศนา นาคหาญ

     ในการเยี่ยมครั้งนี้ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนทรงวิทยา ได้ปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนภาษาจีน วิธีการสอนภาษาจีน และคุณลักษณะของนักศึกษาแต่ละชั้นเรียน และทั้งสองฝ่ายได้จัดทำแผนการสอนภาษาจีนแบบเน้นประเด็นตามแนวคิดที่ว่าการสอนนักเรียนตามลักษณะของนักเรียน

     หลังการเยี่ยมชม ผศ. ดร. นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายไทยของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นางทรรศนา นาคหาญ หวังว่าในอนาคต สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับหน่วยการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนทรงวิทยา จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาษาจีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยอย่างลึกซึ้ง และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างชาวจีนและชาวไทยด้วยTotal 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>