สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดสอบ HSK แบบกระดาษ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565   ในระดับ 3 ถึงระดับ 6  โดยมีผู้เข้าสอบรวมจำนวน 63 คน
     เพื่อให้การสอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่น  ก่อนการสอบเจ้าหน้าที่และอาจารย์ได้ตอบข้อซักถามของผู้สมัครที่ติดต่อมาทางสถาบันมากมาย  รวมถึงช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนสอบ การสอบครั้งนี้  ทางสถาบันยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  อย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยของผู้สอบ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์   ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์  และความร่วมมือจากผู้เข้าสอบ ทำให้การเข้าห้องสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
     ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานร่วมกันของบุคลากรสถาบันขงจื่อฯ การสอบ HSK  แบบกระดาษ  ในเดือนนี้ ได้สำเร็จลุล่วงอย่างเรียบร้อย ในอนาคต สถาบันขงจื่การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะยังคงสืบสานแนวคิด "ส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ผ่านการสอบ และผสมผสานการสอบเข้ากับการสอน"  และยังคงประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสอบ HSK แบบกระดาษ เพื่อให้ผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทยได้รับประสบการณ์การทดสอบภาษาจีนที่มีคุณภาพสูงสุด
 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>