เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของเดือนจันทรคติที่ 5 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในหัวข้อ "เทศกาลเรือมังกร" มีผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรรวม 110 คนเข้าร่วมในกิจกรรมฉลองเทศกาลเรือมังกร โดยมีผู้บริหาร รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี, อาจารย์ ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน รองอธิการบดี , ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน,  ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย , ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา, อาจารย์แพทย์จีนอรภา ศิลมัฐ รองคณบดี  คณะการแพทย์แผนจีน ได้ร่วมกล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ และส่งคำอวยพรเนื่องในเทศกาลเรือมังกร   คณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีนที่หลากหลาย 
      ภายหลังเสร็จกิจกรรมทุกคนร่วมกันถ่ายภาพหมู่ บรรยากาศอบอุ่นมาก  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างบอกว่าสถาบันขงจื่อเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นมาก ในสถาบันขงจื่อนอกจากจะได้ความรู้ภาษาจีนแล้ว คุณยังสัมผัสได้ถึงเสน่ห์อันไร้ขอบเขตของวัฒนธรรมจีนที่ไม่จำกัดอีกด้วย
 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>