รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เมื่อวันจันทร์ที่ 27  มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง 

     หลวงปู่ไต้ฮง ท่านเป็นต้นอุดมการณ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้นำในการเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทำกุศลสาธารณะด้วยหลักเมตตามายาว 983 ปี และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหัวเฉลิมพระเกียรติให้ใฝ่ทำดีมีเมตตาธรรม เป็นที่มาของปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” โดยทุกคนร่วมตั้งจิตอธิษฐานกล่าวคำถวายสักการะ ดังนี้ 

     “ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาหลวงปู่ไต้ฮง ด้วยการสืบสานปณิธาน การอุทิศตนทำงานรับใช้สังคมอย่างมีอุดมการณ์ ยึดมั่นในคุณธรรมทั้ง 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู เพื่อความเจริญงอกงามของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สังคม ประเทศชาติ...” 
 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>