สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดสอบ HSK  แบบกระดาษ ระดับ 3 ถึงระดับ 6  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565  โดยมีผู้เข้าสอบรวมจำนวน 47 คน  

     การสอบครั้งนี้  ทางสถาบันยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้สอบ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ และความร่วมมือจากผู้เข้าสอบ ทำให้การเข้าห้องสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้คุมสอบได้ตรวจสอบเอกสารการสอบ  ผลการตรวจ ATK ผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม  และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งบันทึกผลทั้งหมดไว้ด้วย นอกจากนั้น สถาบันขงจื่อฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK สำรองไว้สำหรับผู้สอบที่ไม่มีหน้ากากอนามัยและไม่ได้ตรวจ ATK มาก่อนอีกด้วย

     ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานร่วมกันของบุคลากรสถาบันขงจื่อฯ การสอบ HSK แบบกระดาษ  ในเดือนนี้ จึงได้สำเร็จลุล่วงอย่างดี ตามกำหนดการสอบในปีนี้จะมีการสอบ HSK แบบกระดาษ ทุกเดือน สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังคงประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสอบ HSK แบบกระดาษ เพื่อให้ผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทยได้รับประสบการณ์การทดสอบภาษาจีนที่มีคุณภาพสูงสุดTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>