รางวัลชนะเลิศด้านพลังงานระดับอาเซียน

2016-12-31

รางวัลชนะเลิศด้านพลังงานระดับอาเซียน “THE WINNER IN THE ASEAN BEST PRACTICES AWARDS FOR ENERGY MANAGEMENT IN BUILDING AND INDUSTRIES LARGE BUILDING CATEGORY” ในงาน ASEAN ENERGY BUSINESS FORUM 2016 เมื่อวันที่        21 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเมียนมาร์ 2 เมืองเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของเราชาว ม.หัวเฉียวฯ ทุกคนที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยในระดับอาเซียน