ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TEA 2017 ด้านบุคลากร

2017-05-09

รองศาตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และอาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  ให้การต้อนรับ  อาจารย์ธีรวัฒน์  ศรินทุ  อาจารย์ศุภชัย  ปัญญาวีร์ รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญสุข  และอาจารย์วรชนาธิป  จันทนู  คณะกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2017  (TEA 2017)  ด้านบุคลากร (ประเภทผู้บริหาร) (อาคารควบคุม) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลงานและให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแก่ คณะกรรมมการ  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  มฉก.