การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

2017-06-14

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงแรงแรมศรีวารีพาวิเลียน (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศรีวารี "หัวเฉียว 2") ซึ่งมีการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้วยการวิจัยและกระตุ้นให้อาจารย์และนักวิชาการดำเนินการวิจัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความลึกซึ้งของผลงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างอีกด้วย