พิธีแถลงข่าวและมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รุ่นที่5

2017-06-23

พิธีแถลงข่าวและมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว รุ่นที่ 5
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบริการใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.00 น.

 

 

- คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง/คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว/
  ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง/ผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง/ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/
  ผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติ
   พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 7

14.00-15.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นักศึกษาทุนพยาบาล รุ่นที่ 1-5 ขับร้องเพลงประสานเสียง
- พิธีแถลงข่าว และมอบทุน “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รุ่นที่ 5
  โดย      คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์    ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
           คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล    ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
           รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รุ่นที่ 5
- ตัวแทนทุนต้นกล้าพยาบาล รุ่นที่ 1 กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนจนสำเร็จการศึกษา
  และเป็นพยาบาลประจำการ
- ตัวแทนผู้ปกครองทุนต้นกล้าพยาบาล รุ่นที่ 5 กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการ
- ตัวแทนนักศึกษาทุนต้นกล้าพยาบาล รุ่นที่ 5 กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการ
  และนำเพื่อนแสดงความเคารพ
- ถ่ายภาพหมู่

❧เสร็จพิธี❧