โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 193

2017-07-18

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 193 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ วัดดอนยอ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต ตรวจมะเร็งเต้านม คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบำบัดให้บริการและให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาด้วยการแมะ และการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และคณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ เช่น การระบายสี การต่อภาพจิ๊กซอ และแจกขนม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน กำจัดเหา และตัดผมชายและหญิง โดยทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด