ม.หัวเฉียวฯ จัดประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา มฉก.รับใช้สังคม

2017-07-26

รศ.ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา โครงการ มฉก.รับใช้สังคม  โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการให้มีความคืบหน้าและประสบความสำเร็จต่อไป เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.