มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 196

2017-10-30 15:39

บริการชุมชนครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากในแต่ละบริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจน้ำตาลในเลือด พบแพทย์ตรวจโรคทั่วไป การดูแลสุขภาพด้วยกายภาพบำบัด การตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นสายตา ฝังเข็มรักษาโรค การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ถอนฟัน เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ การตรวจพยาธิในเด็ก กำจัดเหา บริการตัดผม และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ซึ่งทุกบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่มาช่วยกันรู้สึกดีใจที่มีผู้มารับบริการมากมายเพราะเป็นการเติมกำลังใจในการทำงานของทุกคนให้ทำต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่เหน็ดเหนื่อย