ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กประถมศึกษา ครั้งที่ 2

2018-01-17 16:21

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กประถมศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมการสกัดดีเอ็นเอจากผลไม้ แบตเตอรี่ผลไม้ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “เซลล์” และ Math Detective โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ อาคารเรียน มฉก.