วทจ.รุ่นที่ 1 ไท้เก๊ก-ปรัชญาเซนกับวัฒนธรรมองค์กรและการค้าของอาลีบาบากรุ๊ป (สัปดาห์ที่ 4)

2018-02-21 09:11

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการเรียนหลักสูตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) เป็นสัปดาห์ที่ 4 โดยมี Mr.Zhang jun ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศของอาลีบาบากรุ๊ป เป็นผู้บรรยาย เรื่องไท้เก๊ก-ปรัชญาเซนกับวัฒนธรรมองค์กรและการค้าของอาลีบาบากรุ๊ป ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ