โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 4

2018-02-23 12:58

โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 4 โดยคณะการแพทย์แผนจีน ณ ห้องสัมมนา 1 ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลี่ยน