วทจ.รุ่นที่ 1 รับฟังการบรรยายแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่อเศรษกิจไทย-จีน (สัปดาห์ที่ 5)

2018-02-28 09:11

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการเรียนหลักสูตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) เป็นสัปดาห์ที่ 5 โดยมี คุณไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บรรยาย เรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่อเศรษกิจไทย-จีน  ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ