วทจ.รุ่นที่ 1 รับฟังการบรรยายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน แผนพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 และนโยบายใหม่ของผู้นำรุ่นใหม่ของจีน (สัปดาห์ที่ 6)

2018-03-08 11:02

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการเรียนหลักสูตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) เป็นสัปดาห์ที่ 6 โดยมี อดีตท่านทูตวิบูลย์ คูสกุล เป็นผู้บรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีน แผนพัฒนาเสรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 และนโยบายใหม่ของผู้นำรุ่นใหม่ของจีน ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ