วทจ.รุ่น1 รับฟังการบรรยาย เรื่องผลแห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน ต่อวิสัยทัศน์แห่งความร่วมมือที่ยั่งยืน สัปดาห์ที่ 8

2018-03-21 15:36

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการเรียนหลักสูตรหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) เป็นสัปดาห์ที่ 8 โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศ ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ. ไอ .ที) เป็นผู้บรรยาย เรื่องผลแห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน ต่อวิสัยทัศน์แห่งความร่วมมือที่ยั่งยืน พร้อมเป็นตัวแทน วทจ.รุ่นที่ 1 มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ