HCU Energy 2018 “Together we go”

2018-06-06 12:36

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดงาน HCU Energy 2018 “Together we go” ขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารบรรณสาร  ภายใต้แนวคิด “ประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม” โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และโครงงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  ทั้งนี้นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมแรลลี่จักรยานสีขาว แข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เล่นเกมส์ชิงของรางวัลจากบูธต่าง ๆ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน