ม.หัวเฉียวฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษากับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2

2018-06-20 16:33

   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษากับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี ผศ.นิก  สุนทรชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ผู้บังคับการ และ พ.ต.อ.สงกรานต์  สันหกรณ์ ผู้กำกับการ ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ร่วมลงนามฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ