ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA ประเทศอินโดนีเซีย

2018-07-23 15:43

   แผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับคณะตัวแทนจากสถาบัน YAYASAN BARUNAWATI BIRU SURABAYA ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ