สถาบันสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เยี่ยมชมคณะการแพทย์แผนจีน มฉก.

2019-01-10 08:30

   คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับผู้อำนวยการและผู้แทนจากสถาบันสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการฝังเข็มที่อาคารเรียน (2-317) และคลินิกหัวเฉียวการแพทย์แผนจีน โดยมี รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มฉก.