โรงเรียนนวมินทรชินูทิศเยี่ยมชม ม.หัวเฉียวฯ

2019-01-24 15:29

รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับและกล่าว  อำนวยพรแก่  คุณเสาวรภย์  เรืองเทพ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  คุณกลงกรณ์  จ้าวตระกูล  คุณวัชรวีย์  ธีรเดชโชติ  รองผู้อำนวยการจากโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ  เตรียมอุดมน้อมเกล้า   และคุณเข็มทอง  สงธานี  คุณเอมอร  โทสีแก้ว  รองผู้อำนวยการจากโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมป์  และคณะครูทั้งสองโรงเรียน  พร้อมด้วยสถาบันในเครือ Jeollabuk-do Bizcool ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี  พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์  คณบดี  และอ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ  รองคณบดี  ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร  หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชม ชั้น 4  และชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ  และศูนย์วัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ มฉก.