สัมมนาวิชาการ Thailand’s 21st Hospitality Industry Congress

2019-09-16 10:12

อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย และร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ Thailand’s 21st Hospitality Industry Congress ในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้ได้พานักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว จำนวน 23 คน เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ กลยุทธ์พิชิตกลุ่มนักท่องเที่ยว FIT จีน โดยมีอาจารย์สริตา ศรีสุวรรณ เข้าร่วมการสัมมนา ในครั้งนี้