การประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 7 ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

2019-10-02 16:36

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทนในนามศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมการประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 7 ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ แขวงรองเมือง กรุงเทพฯ