ชาวหัวเฉียวฯ ร่วมทำความสะอาดป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

2020-03-05 16:05

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก2) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในห้องเรียน และโรงอาหาร ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน ที่นั่งภายใน รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ราวบันได และปุ่มกดลิฟต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้า แม่บ้านร่วมกันทำความสะอาด