มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนเรียนฟรี 100% ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2020-11-04 14:29