สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายไทย-จีน  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 แบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ศ.เกา ซิ่วเหมย อธิการบดี  ศ.หวัง เย่า กัง รองอธิการบดี  ศ.เหมากั๋วเฉียง คณบดีคณะสื่อสารสุขภาพและวัฒนธรรมจีน . รศ.จิน  จวิน คณบดี  คณะการศึกษานานาชาติ อ.หลี่ ไห่หนาน รองคณบดีคณะการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผอ.สถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์  ผอ.สถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และคณะกรรมการ   ฝ่ายไทย เข้าร่วมการประชุม ซึ่ง ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผอ.สถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน เป็นผู้ดำเนินการประชุมTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>