รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (WHB : Wellness and Healthcare Business Opportunity Program for Executives) เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล  ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน Co-Working Space, Learning Space ห้องเรียนเสมือนจริง (VR Zone) ศูนย์สุขภาพแห่ง มฉก. ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ศรีวารี พาวิลเลียน  ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนจีน และรับบริการตรวจสุขภาพและฝังเข็ม โดยอาจารย์แพทย์จีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 ถึง 16.00 น. ณ มฉก. 1 และ มฉก. 2Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>