มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และสถาบันการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 21 แห่ง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี มฉก. และ Dr.Singgih Purnomo ประธานสมาคม APTISI Surakarta อินโดนีเซีย 21 สถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>