วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยจีนศึกษา จัดสัมมนาชุดวิจัยโครงการ "การฟื้นฟูและอนุรักษ์ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมไทย - จีนในพื้นที่ชุมชนปากน้ำและชุมชนบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ" ณ ห้องประชุมสิริธารา โรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน โดยได้รับเกียรติจาก หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ อบจ.สมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประธานและคณะกรรมการ โรงเจท่งเสียง ปากน้ำประธานและคณะกรรมการ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ ลุล่วงได้ตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง เป็นการเพิ่มเสริมและเติมเต็มคุณค่าให้กับชุดวิจัยของวิทยาลัยจึนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>