มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ University of Saint Louis สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ลงนามความร่วมมือและเยี่ยมชม มฉก. โดย Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี มฉก. ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก University of Saint Louis จำนวน 4 ท่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และนำเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฉก.Total 882 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>