พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการทุนการศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติความเหมาะสม สมควรได้รับทุนการศึกษา ทั้งประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประสบภัยพิบัติ และผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ การเป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 250 คน ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารอำนวยการTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>