วันที่ 20 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี ร่วมอัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประดิษฐานบนเสลี่ยง ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีสักการะอย่างเนื่องแน่นTotal 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>